gojushiho-sho

Gojushiho Sho – Kata Video

mehr Informationen zur Kata Gojushiho Sho

shotokan-kata-video-4
shotokan-kata-video-4
shotokan-kata-video-3
shotokan-kata-video-3
shotokan-kata-video-2
shotokan-kata-video-2
shotokan-kata-video-1
shotokan-kata-video-1
No votes yet.
Please wait...