empi_uchi

Demonstration Empi Uchi

Yamaguchi-sensei demonstriert Empi-Uchi und Würfe:

No votes yet.
Please wait...