10 dan

Wer hat den 10. DAN im Karate?

einige Träger des 10 DAN:

  • Hiroshi Shirai
  • Hirokazu Kanazawa
  • Morio Higaonna
  • Yoshio Kuba
  • Kenji Kurosaki
  • Shigeru Ōyama
No votes yet.
Please wait...