kahawa_yori_ashi

Kagawa Sensei lehrt Yori ashi gyaku zuki


Video kaufen – Best Karata – Kagawa

Noch keine Stimmen.
Bitte warten...