kahawa_yori_ashi

Kagawa Sensei lehrt Yori ashi gyaku zuki


Video kaufen – Best Karata – Kagawa

No votes yet.
Please wait...