kahawa_yori_ashi

Kagawa Sensei lehrt Yori ashi gyaku zuki


Video kaufen – Best Karata – Kagawa

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...