86391, Karate Dojo Zanshin Augsburg e.V.


86391, Karate Dojo Zanshin Augsburg e.V.
Der Augsburger Karate Verein Karate Dojo Zanshin Augsburg e.V. mit Informationen über den Verein, Anfängerkursen und grundlegende Informationen über Karate.


Karate Vereine und Dojos