kagawa_yoko_geri_kekomi2

Kagawa Sensei lehrt Yoko Geri Kekomi


Video kaufen – Best Karata – Kagawa

Noch keine Stimmen.
Bitte warten...